انقلابیون رای ما سید ابراهیم رئیسی

ستاد انتخاباتی کاندید ریاست جمهوری سید ابراهیم رئیسی دولت کار وکرامت
در این کانال سعی براین شدهاست ۱. اگاه سازی اذهان عمومی در انتخاب کاندیده اصلح ۲.جمع اوری اطلاعاته مبنعی بر معیارهای اساسی هر کاندید و شفاف سازی برنامه ها وسلایق ایشان ۳.اخبار مربوط به انتخابات ۴.اگاه سازی مردم
این کانال مربوط به هیچ جناحی نیست وجناح بازی را اصولا کاری بیمنطق میداند

عضویت در کانال تلگرام

دیدگاه ها

۰ دیدگاه


نظرتان را ارسال کنید.

لطفاً از درج نظرات غیرمرتبط با این صفحه خودداری کنید.