دستبافهای آماده به ارسال پوشانا

فروشگاه اینترنتی بافتنی و کاردستی پوشانا http://pushana.ir برای تعداد محدودی از بافتهای خود که آماده به ارسال هستند کانالی در تلگرام تشکیل داده است که تمام کارها دارای تخیفی ۲۰ تا ۷۰ درصدی هستندکانال”تخفیف بافت” را یکبار هم که شده ببینید.

عضویت در کانال تلگرام

دیدگاه ها

۰ دیدگاه


نظرتان را ارسال کنید.

لطفاً از درج نظرات غیرمرتبط با این صفحه خودداری کنید.