ﺷﻌﺮ تنهایی

ﺷﻌﺮ ﺩﻭﺑﯿﺘﯽ ﻭ ﭼﻨﺪ ﺑﯿﺘﯽ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻭ ﺟﻤﻠﻪ ﻫﺎﯼ ﺯﯾﺒﺎ ﺍﺯ ﺻﺎﺩﻕ ﺳﯿﻨﮕﻞ ﺑﺎ ﺑﺮﭼﺴﺐ ﻋﮑﺲ ﻫﺎﯼ ﺟﺬﺍﺏ ﻣﺨﺘﺺ ﺩﺭ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎﻧﺎﻝ..

ﺑﺮﺍﯼ ﺩﻭﺳﺘﺪﺍﺭﺍﻥ ﺷﻌﺮﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﻣﻀﻤﻮﻥ (ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ) ﻭ ﺟﻤﻼﺕ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬﺍﺭ ﻭ ﭘﻨﺪﺁﻣﻮﺯ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﻣﻄﻠﺐ ﻫﺎﯼ ﺟﺪﯾﺪ ﻭ ﺍﻭﺭﺟﯿﻨﺎﻝ ﺑﺮ ﺍﯾﻦ ﻣﺤﺘﻮﺍ ﻫﺴﺘﻨﺪ..

* ﮐﺎﻧﺎﻝ ﺭﺳﻤﯽ ﺻﺎﺩﻕ ﺳﯿﻨﮕﻞ..

عضویت در کانال تلگرام

Rate this post
بازدید این صفحه: 1,836 بار

دیدگاه ها

۰ دیدگاه


نظرتان را ارسال کنید.

لطفاً از درج نظرات غیرمرتبط با این صفحه خودداری کنید.