برچسب: کانال متافیزیک در تلگرام

آموزش نظری و عملی متافیزیک و علوم باطنی ، علوم غریبه و خفیه ، فراروانشناسی ، روانشناسی موفقیت و توسعه شخصی ، آموزه های راز قانون جاذبه. برگزاری دوره های […]

متافیزیک شاخه ای از علم فلسفه است که به تفسیر و تجزیه مسائل روزمره از نگاهی متفاوت می پردازد. مخاطبین این کانال کسانی هستند که از مسائل بی مفهوم زندگی […]