برچسب: کانال متن های تیکه دار

﷽ 💖🙏 ﮼ بعضیا‌رو‌ نباید‌ تحویل‌ میگرفتیم ﮼ ولی‌ گرفتیم ﮼ به‌ بعضیا نباید رو میدادیم ﮼ ولی‌ دادیم ﮼ با بعضیا نباید حرف‌ میزدیم ﮼ که‌زدیم ﮼ این‌ ازسخاوت‌ […]

متن های عاشقانه ، تیکه دار ، خنده دار ، سرگرمی ، عکس ، موزیک ، فیلم ، حرفهای عاشقانه ، سنین مختلف ، حس آرامش ، دلتنگی ، زندگی