برچسب: روش تحقیق

✔️ اهداف کانال حاضر: ▪️ ارائه پژوهش های نوین در مدیریت ورزشی ▪️ کاربرد انواع نرم افزارهای آماری ▪️ معرفی مجلات مرتبط با مدیریت ورزشی ▫️ ادمین های ما آماده پاسخ […]