برچسب: طراحی مبدل حرارتی

این کانال جهت استفاده کلیه مهندسان، دانشجویان و کسانی که در حوزه نفت و گاز شاغل هستند، بسیار کاربردی و مفید می باشد. در این کانال روش طراحی و ساخت […]