برچسب: عضوگیری برای کانال

اگر شما کانال یا کانال هایی در تلگرام دارید، حتماً می دانید که کانالی که شما داشته باشید و اعضای زیادی نداشته باشد، اصلاً هیچ اهمیتی نخواهد داشت. یک کانال […]

کلمۀ ممبر از آن دست کلماتی است که به چند حالت مختلف ممکن است خوانده شود و از آن جایی که این کلمه در فارسی معادل هم دارد، خیلی ها […]