برچسب: علم موسیقی

این کانال به عنوان یک کانال تخصصی در حوزه موسیقی مقاله و یادداشت هایی در خصوص مبانی تئوریک از جمله هارمونی، فرم، ارکستراسیون و … با ذکر نام نویسنده منتشر […]