برچسب: مصرف بهینه انرژی

مرکز توسعه فناوری شبکه هوشمند آب، برق و انرژی یکی از مراکز توسعه فناوری است که در پژوهشگاه نیرو با هدف بومی‌سازی فناوری‌های مرتبط با شبکه هوشمند تأسیس گردیده است. […]

با گسترش کانال ممیزی انرژی الکتریکی ، در راستای ایجاد فرهنگ ممیزی انرژی با هدف مدیریت هوشمندانه مصرف و ارتقای کیفیت توان ، سهیم باشیم. محتوای کانال: برق و انرژی […]