برچسب: پاسخگویی به شبهات دینی

???????????? ??????? ??? ?بسم رب الشهدا و الصدیقین? ✅ کانال تلگرامی آنتی آمد نیوز مزدور در جهت پاسخ به یاوه گویی های کانال ضداسلام و ضد انقلاب آمدنیوز است ? […]

جوابگویی به تفکرات انتقادی و بیان شبهات دینی و ارتقاء سطح معنوی و زمزمه های عاشقانه الهی… صافات @Mromyani https://telegram.me/safaaaaat