برچسب: کانالهای کتاب تلگرام

کافه کتاب ۲۰۱۶ متفاوت ترین کانال در زمینه کتابه چون علاوه برکتاب شما می تونید مجلات برتر دنیارو هم دانلود کنید وهمچنین از اخرین اپ های بروز شده دنیا و […]

‍ #برشی_از_کتاب ?توی ماشین ناهید سرشو به شیشه تکیه داده بود و چشماشو بسته بود ولی قطرات اشک، از چشمای بسته اش روون بود. فکرم رفت به دوران مدرسه و […]