برچسب: کانال معرفت شناسی

بسم الله الرحمن الرحیم در راستای اجرای فریضه ی مهم امر به معروف و نهی از منکر که در این زمانه کمتر بر روی آن تاکید میشود اینجانب بر خود […]