برچسب: کانال موسیقی سنتی ایرانی

گروه تلگرامی دوست داران همایون شجریان تنها گروه هواداران “همایون شجریان” در تلگرام این گروه جهت حمایت و ایجاد اتحاد بین هواداران راه اندازی شده دوستانِ همایونی خود را به […]

گروه موسیقی روناک ……… گروه تلفیقی وبین المللی با بیش از ده خواننده به نام ……. درچهارژانرموسیقی:پاپ..بین الملل که بازبان های مختلف دنیا خوانده می شود …. سنتی …. محلی […]