برچسب: کانال نساجی تلگرام

آموزش مجازی هنر پته دوزی یا فطه دوزی یا سلسله دوزی سنتی کرمان از پایه و بصورت قدم به قدم انجام خواهد گرفت که آموزش ها هم بصورت تصویری از […]