برچسب: کانال نظر سنجی در تلگرام

هر فرضیه و هر فرمول یا هر سوالی را دارید مطرح کنید تا در اخر هفته یک نظر سنجی بینتون ایجاد کنیم ببینیم کی از بقیه بهتره شاید هم جیز […]