برچسب: کانال های خیریه تلگرم

مرکز خیریه جامع توانبخشی شبانه روزی اراک، نگهداری، درمان و توانبخشی معلولین ذهنی و جسمی، سالمندان و بیماران اعصاب و روان مزمن، مرکزی کاملا مردمی به صورت شبانه روزی که […]

بیایید همه با هم زندگی را برای دیگران زیباتر و شاد تر بکنیم. مخاطبان از هر قشری هستند کار ما فقط جهت کمک به کودکان بی سر پرست و بد […]

? مردان و زنان صدقه دهنده و آنان که به خدا وامی نیکو داده اند، ایشان را پاداش دوچندان گردد ، و اجری نیکو خواهند داشت. سوره مبارکه حدید آیه […]