برچسب: کانال های دام و طیور

دلیل تاسیس این کانال فقط جهت حمایت از این نژاد سگ که یکی از بهترین سگهای دنیا شناخته شده می باشد و اینکه آمورش و پرورش از سگ قهدریجانی که […]