برچسب: کانال های دانشگاه تلگرام

دانشگاه کاوش در کناره سواحل خزر در شهرستان محموداباد واقع شده که تنها دانشگاه در شمال کشور می باشد که در حوزه نفت و مهندسی به صورت تخصصی دانشجو می […]