برچسب: کانال های طبیعت شناسی

در صفحۀ Naturalist، دانستنی‌های علمی و طبیعت‌شناختی، مستقیماً از منابع انگلیسی‌زبان با بیانی ساده تهیه، ترجمه و تقدیم خوانندگان می‌شود. اینستاگرام ما را نیز دنبال کنید: @naturalistpage اگر پیشنهاد و […]