برچسب: کانال های فلسفه

متافیزیک شاخه ای از علم فلسفه است که به تفسیر و تجزیه مسائل روزمره از نگاهی متفاوت می پردازد. مخاطبین این کانال کسانی هستند که از مسائل بی مفهوم زندگی […]

کانالی جدید با موضوعات فلسفه ، منطق ، عرفان ، تصوف ، ادبیات ، اشعار ، سخنان بزرگان و ادیبان کانالی مناسب افراد با سنین مختلف جهت تغییر روحیات و […]