برچسب: کانال های قلم چی

آیا تراز قلمچیت پایینه؟ میخوای ترازتو ببری بالا ولی نمیدونی چطوری؟ خونواده تحت فشارت گذاشتن؟ وارد کانال ما شو ما قبل ازمون سوالاتو بهت میدیم تازه جوابشم بهت میدیم!